Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

22.06.2016

Rusza konkurs na realizację projektów dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy innego niż specjalizacje

---

Minister Zdrowia, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację kursów doskonalących dla lekarzy (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej) w zakresie:

  • chorób związanych z układem krążenia
  • chorób nowotworowych
  • chorób i zaburzeń psychicznych
  • chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego
  • chorób układu oddechowego

Alokacja na konkurs wynosi 40 mln zł.

Czytaj więcej na temat konkursu w serwisie Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry