Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

29.09.2017

Rozpoczęcie prac nad strategią e-zdrowia

---

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad Strategią e-Zdrowia w Polsce na lata 2018-22. Jej przygotowanie jest częścią Programu e-Zdrowia, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Cyfryzacji.

Spotkanie otworzył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który zwrócił uwagę na konieczność skupienia się na pacjencie i dostarczaniu mu najwyższej jakości usług zdrowotnych. Kluczowa jest jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta. Podkreślił również potrzebę zaangażowania możliwie szerokiego grona interesariuszy, a także zapewnienia współpracy międzyresortowej, przede wszystkim z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów. Podziękował uczestnikom spotkania za deklarację włączenia się w prace nad strategią.

Następnie nastąpiła prezentacja założeń Programu e-Zdrowia oraz wstępnych założeń merytorycznych i organizacyjnych w zakresie opracowania Strategii e-Zdrowia. Po części plenarnej, uczestnicy rozpoczęli prace w trzech zespołach specjalistycznych: ds. cyfrowej transformacji, ds. lepszej opieki zdrowotnej, ds. lepszego zarządzania w zdrowiu.

Zakończenie prac nad Strategią e-Zdrowia planowane jest do końca 2017 roku.

Źródło: Rozpoczęcie prac nad strategią e-zdrowia – www.zdrowie.gov.pl

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry