Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

05.05.2016

Resorty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

---

Dzisiaj (5 maja) w Ministerstwie Zdrowia odbył się briefing z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza.

Minister Zdrowia podkreślił, że dzisiejszy dzień jest niezwykle ważny, ponieważ nie tylko myślimy w nim o osobach niepełnosprawnych, ale również o godności tych osób.

Minister zaznaczył, że rząd bardzo wyraźnie widzi konieczność wsparcia osób niepełnosprawnych. Dostrzega również problemy ich opiekunów. „Elementarny nakaz solidarności międzyludzkiej, który na nas wszystkich spoczywa, zobowiązuje nas do tego, żeby nie tylko myśleć o samych osobach niepełnosprawnych, ale także dostrzegać ogromny wysiłek i poświęcenie tych, którzy się nimi opiekują” – podkreślił minister

Konstanty Radziwiłł poinformował również, że dziś w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie z udziałem dzieci z zespołem Downa oraz ich opiekunów. Minister zapowiedział, że podczas rozmów zostaną poruszone zagadnienia dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych – od życia prenatalnego aż do starości.

Minister Konstanty Radziwiłł zapowiedział również, że premier Beata Szydło powoła międzyresortowy zespół, który będzie pracował nad problemami osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W skład zespołu wejdą przedstawiciele kilku resortów m.in.: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pierwszym zadaniem zespołu będzie wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią kompleksową i skoordynowaną opiekę osobom niepełnosprawnym. Do rozmów zostaną zaproszeni także ich opiekunowie.

Następnie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podkreśliła, że rząd chce w szczególny sposób, międzyresortowo rozwiązywać problemy dzieci oraz dorosłych osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera szkolnictwo specjalne oraz włączającą edukację i terapię wspierającą dzieci niepełnosprawnych. Kilka tygodni temu w Ministerstwie Edukacji Narodowej został powołany specjalny zespół, który zajmuje się dzieckiem w systemie edukacji. W skład zespołu wchodzą akademicy, samorządowcy, eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rodzice. „Jesteśmy gotowi do tego, żeby być partnerem i znaleźć takie rozwiązania, które będą satysfakcjonować rodziców, a przede wszystkim będą służyć dzieciom” – zapowiedziała minister Zalewska.

Briefing zakończyła wypowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył, że w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych się zmienia. Dużą rolę odgrywają w tym procesie osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, ale  nie do przecenienia jest również rola administracji samorządowej i rządowej. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreślił, że rząd dostrzega potrzeby osób niepełnosprawnych. Przypomniał, że program „Rodzina 500 plus” także uwzględnia specjalne potrzeby rodzin z osobami niepełnosprawnymi. „Cieszę się ogromnie, że we wszystkich ministerstwach, w całym rządzie sytuacja osób niepełnosprawnych znalazła zrozumienie” – podkreślił.

Czytaj więcej na temat działań Ministerstwa Zdrowia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w komunikacie Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry