Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

11.06.2014

Przesunięcie terminu obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (EDM)

---

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, jakim jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, oraz zróżnicowany stopień informatyzacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych podjęto prace legislacyjne mające na celu wydłużenie okresu przejściowego, w którym równolegle będą funkcjonować papierowa i elektroniczna postać dokumentacji medycznej.

W związku z powyższym przygotowany został poselski projekt nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113 poz. 657) w zakresie przesunięcia terminu obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej na 1 sierpnia 2017 r. (druk sejmowy nr 2477).

Druk sejmowy nr 2477 dotyczący projektu nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113 poz. 657) jest dostępny w serwisie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry