Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

18.12.2015

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

---

W porównaniu do XXIV obwieszczenia, obowiązującego od 1 listopada 2015 r., projekt XXV obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

1) Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 49 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

2) W związku z:

  1. wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
  2. upłynięciem z dniem 1 stycznia 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,

– w XXV obwieszczeniu nie znajdzie się 169 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

3) Dla 1335 produktów zawierających 219 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:

– od 838,08 zł do 1 gr.

4) Zgodnie z projektem XXV obwieszczenia, w porównaniu do XXV obwieszczenia:

  1. dla 1257 produktów (1393 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 873,18 zł do 1 gr;
  2. dla 649 produktów (699 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 1417,50 zł;
  3. dla 2007 produktów (2249 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 880,15 zł do 1 gr;
  4. dla 44 produktów (49 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 3 gr do 2,64 zł.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

1) Refundacją zostanie objęty lek zawierający substancję czynną mitoxantron (1 kod EAN).

2) Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: deferazyroks (1 kod EAN), iloprost (1 kod EAN), turoctocog alfa (6 kodów EAN), voriconazol (1 kod EAN).

3) Dla 94 leków zawierających 27 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:

– od 5203,20 zł do 0,16 zł.

4) W związku z:

  1. wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
  2. upłynięciem z dniem 1 stycznia 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
  3. odmową refundacji na kolejny okres,

– w XXV obwieszczeniu nie znajdzie się 28 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawierający listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry