Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

16.01.2018

Prezes AOTMiT wystąpił do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia – terapia hiperbaryczna

---

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, że 10 stycznia 2018 roku, Agencja wystąpiła z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia terapia hiperbaryczna (kod zakresu 11.9800.041.02) sprawozdanych do NFZ produktem jednostkowym – terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u jednego chorego) – kod produktu 5.10.00.0000005, w ramach którego została zrealizowana procedura 93.95 – oksygencja hiperbarycza.

Lista podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpiła z wnioskiem, jest dostępna na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 10 stycznia 2018 roku.

 

Podstawa prawna

  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).
  • Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. znak: MKL-IK-454532/16

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry