Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

26.10.2017

Pomoc najbliższego otoczenia: pierwszy krok w leczeniu depresji

---

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja to czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny dotyczący około 10 procent ludzi na całym świecie. W Polsce na depresję i inne zaburzenia afektywne cierpi około 1,5 miliona osób, jednak statystyki nie są dokładne, bo wielu  chorych nigdy nie podejmuje leczenia. Dlatego Ministerstwo Zdrowia sfinansowało w ramach Narodowego Programu Zdrowia kampanię „Depresja. Naucz się pomagać”, którą realizuje Fabryka Komunikacji Społecznej.

Głównym celem rozpoczętej w październiku kampanii jest:

  • uwrażliwianie na zwiastuny depresji,
  • uczenie umiejętności odpowiedniej reakcji, bez obaw i uprzedzeń,
  • uświadomienie, że depresja jest chorobą podobną do innych chorób przewlekłych takich jak cukrzyca lub nadciśnienie.

Upowszechnienie wiedzy na temat uwarunkowań i przebiegu choroby pomaga odpowiednio wspierać osoby dotknięte depresją i zachęcać je do podjęcia leczenia. Kampania realizowana jest w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego Ministerstwa Zdrowia na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

 

Szkolenia oraz e-learning

Kampania adresowana jest do pracowników urzędów pracy, opieki społecznej, samorządu terytorialnego, banków, a także nauczycieli szkół ponadpodstawowych, czyli tych grup zawodowych, które mogą mieć kontakt z osobami dotkniętymi chorobą. W ramach programu prowadzone są szkolenia stacjonarne w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach. Chęć udziału można zgłaszać pod adresem mailowym sposobynadepresje@info-systems.pl.

Zaplanowano także szkolenia e-learningowe, które w przystępny sposób tłumaczą, czym jest depresja, jakie są jej objawy i przebieg, jak można zapobiegać chorobie, a przede wszystkim – gdzie szukać pomocy.

 

Filmy instruktażowe

Na stronie internetowej kampanii www.sposobynadepresje.pl można obejrzeć pięć filmów instruktażowych w reżyserii Anny Kazejak, pokazujących w prosty sposób, co dzieje się z osobą cierpiącą na depresję i jak bliska osoba może jej pomóc.

– Umiejętność rozpoznania depresji, odpowiednia reakcja i pomoc w podjęciu decyzji o udaniu się do specjalisty mogą znacznie przyspieszyć wychodzenie z choroby –  tłumaczy ekspert kampanii, psychiatra, dr n. med. Iwona Koszewska specjalizująca się od lat w leczeniu depresji. – Niezrozumiały smutek, obojętność, izolowanie się, przewlekłe zmęczenie i zaniedbywanie obowiązków mogą budzić różne uczucia u osób z najbliższego otoczenia. Może upłynąć dużo czasu, zanim bliscy poznają, że to nie lenistwo i zła wola, ale depresja.

Działania Fabryki Komunikacji Społecznej mają charakter ogólnopolski i potrwają do końca 2017 roku.

 

Blisko połowa chorych nie szuka pomocy u specjalisty

Na depresję zapada coraz więcej osób, w różnym wieku, również aktywnych zawodowo, odnoszących sukcesy, postrzeganych jako spełnione na wielu płaszczyznach życia, a także osoby, które borykają się z różnego rodzaju stratami (bliskich, zdrowia, pracy). Choć depresję można skutecznie leczyć, szacuje się, że ponad połowa cierpiących na tę chorobę nie szuka pomocy u specjalisty. Do podjęcia leczenia może skłonić właściwa reakcja najbliższego otoczenia i wsparcie bliskich osób – rodziny, przyjaciół.

 

Wzrost zachorowań na depresję

Dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn choruje na depresję. Około 80 procent chorych to osoby między 20 a 59 rokiem życia, ale coraz częściej depresja dotyka młodzież i dzieci. Często współtowarzyszy także innym chorobom. Depresję trzeba leczyć. Nieleczona, w stanach ciężkich, może skończyć się samobójstwem. Specjaliści uważają, że wzrost zachorowań spowodowany jest m. in. współczesnym stylem  życia, w którym jest zbyt mało miejsca na odpoczynek oraz poczuciem samotności doświadczanym przez coraz więcej osób.

 

Narodowy Program Zdrowia 2016-2020

Wspomaga różne inicjatywy prowadzące do zwiększenia świadomości Polaków na temat indywidualnych zachowań prozdrowotnych. Oczekuje się, że w wyniku prowadzonych działań wydłuży się średnia długość życia, poprawi się ogólny stan zdrowia społeczeństwa oraz zmniejszy się liczba zgonów zależnych od stylu życia.

Zobacz: Narodowy Program Zdrowia 2016-2020

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry