Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

22.10.2015

Pierwsze efekty walki z nadwagą i otyłością

---

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka wynika, że dzięki wysiłkom rodziców i opiekunów, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia, mediów, organizacji pozarządowych wzmacniających działania administracji rządowej i samorządowej na rzecz poprawy zdrowia publicznego udało się w ostatnich latach uzyskać poprawę sytuacji dotyczącej rozpowszechnienia nadwagi i otyłości w Polsce.

Równocześnie zaobserwowano korzystne zmiany zachowań zdrowotnych:

  • bardziej regularne jedzenie śniadań (wzrost o 4,1 %);
  • częstsze spożywanie owoców i warzyw (wzrost o 5,1 %);
  • rzadsze spożywanie słodyczy (spadek o 3,4 %) i słodkich napojów (spadek o 5,7 %);
  • większa aktywność fizyczna (wzrost o 4% uprawiania sportu 7 dni w tygodniu);
  • ograniczanie czasu spędzanego w bezruchu przed ekranem/monitorem (więcej nastolatków spędza czas przed komputerem mniej niż 2 godziny dziennie)

Te pozytywne zmiany obejmują przede wszystkim zmniejszenie odsetka dzieci z nadmiarem masy ciała, co przedstawia poniższy wykres:

Wykres 1: odsetek dzieci z nadmiarem masy ciała w latach 2002-2014. Źródło: prezentacja Pani Profesor Joanny Mazur przedstawiona na konferencji „Otyłość dzieci i młodzieży oraz jej konsekwencje z perspektywy różnych specjalizacji” w dniu 17 października 2015 r., na PGE Stadionie Narodowym.

Informacja o sytuacji dotyczącej nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży została opracowana na podstawie wyników badania HBSC 2014 (Health Behaviour in School-Aged Children – Zachowania Zdrowotne Młodzieży Szkolnej). To unikalne w skali Polski i Europy międzynarodowe badania prowadzone w Polsce od 1989 r., w ramach których analizuje się zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle uwarunkowań socjodemograficznych.

Szczegółowy raport z badania zawierający bardzo wiele interesujących wyników analiz oraz rekomendacji jest dostępny w serwisie Instytutu Matki i Dziecka.

Wyniki badania zostały zaprezentowane na II Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Instytutu Matki i Dziecka pn. „Otyłość dzieci i młodzieży oraz jej konsekwencje z perspektywy różnych specjalizacji”, która odbyła się w dniu 17 października 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00 na PGE Narodowym w Warszawie.

Czytaj więcej o konferencji „Otyłość dzieci i młodzieży oraz jej konsekwencje z perspektywy różnych specjalizacji” w serwisie Instytutu Marki i Dziecka.

Podczas konferencji zaprezentowano również poradnik zdrowego żywienia i aktywności fizycznej pod nazwą „O żywieniu i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – prosto, nowocześnie i praktycznie”. Poradnik, przygotowany przez Instytut Matki i Dziecka na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, powinien być dla Rodziców znakomitym źródłem przystępnej wiedzy praktycznej, opartej na rzetelnych, naukowo udokumentowanych badaniach. Na dostarczoną wiedzę na temat aktualnych zaleceń odnoszących się do żywienia. Opracowanie zostało przygotowane z myślą o żywieniu i aktywności fizycznej dziecka od urodzenia do 13. roku życia i zawiera wiele praktycznych wskazówek, między innymi takich, jak należy dobierać produkty, jakie stosować techniki przygotowania potraw i posiłków oraz przykładowe jadłospisy, które mogą inspirować własne kulinarne pomysły. Poradnik powinien także pozwolić na ograniczenie podstawowych błędów, szczególnie w żywieniu małego dziecka.

Poradnik „O żywieniu i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – prosto, nowocześnie i praktycznie” jest dostępny w serwisie Instytutu Matki i Dziecka.

Opisane powyżej działania wpisują się w realizację Narodowego Programu Zdrowia, który przewiduje prowadzenie szerokiej edukacji zdrowotnej oraz realizację zadań w oparciu o wiarygodne wyniki badań naukowych. Ministerstwo Zdrowia zachęca do zapoznania się z opisanymi powyżej opracowaniami, jednocześnie składając podziękowania dla Dyrekcji Instytutu Matki i Dziecka – Pana Prof. Tomasza Maciejewskiego, Pani Profesor Anny Fijałkowskiej, Pani Doroty Kleszczewskiej – Prezesa Zarządu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka oraz dla zespołów pracujących pod kierunkiem Pani Profesor Haliny Weker oraz Pani Profesor Joanny Mazur za wkład włożony w przygotowanie opracowań i organizację bardzo merytorycznej konferencji.

Poradnik implementacyjny

Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania w zakresie walki z nadwaga i otyłością, zwłaszcza w grupie dzieci i młodzieży. Jednym z podjętych kroków jest podpisanie przez Ministra Zdrowia dnia 26 sierpnia 2015 r. rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Celem wprowadzonej regulacji jest wzmocnienie ochrony zdrowia poprzez ograniczenie spożycia cukru, tłuszczu i soli, a więc składników, które w nadmiernych ilościach przyczyniają się do rozwoju chorób dietozależnych. W związku z licznymi zapytaniami do przedmiotowego rozporządzenia, poniżej link do poradnika implementującego, który był konsultowany przez Instytut Żywności i Żywienia, a opracowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Poradnik implementacyjny jest dostępny w serwisie Wiem co jem.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż poradnik ten posłuży jako narzędzie interpretacyjne, pomocne w zrozumieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu. Przykładowe jadłospisy, opracowane przez kampanię „Wiem co jem”, mogą stanowić źródło inspiracji w planowaniu żywienia dzieci i młodzieży.

Do powyższych materiałów w najbliższym czasie dołączą również informacje dotyczące produktów sprzedawanych w sklepikach szkolnych. Ministerstwo pragnie przy tej okazji złożyć podziękowania dla Pani Marty Widz, koordynatora kampanii, udowadniającej że przemiany w polskich szkołach są możliwe i przynoszą satysfakcjonujące efekty.

Jednocześnie zaktualizowana została strona z najczęściej zadawanymi pytaniami odnośnie przepisów rozporządzenia, zachęcamy do zapoznawania się z odpowiedziami.

Strona będzie aktualizowana, jeśli będą pojawiać się ewentualne dalsze prośby o wyjaśnienie przepisów rozporządzenia.

Planowane dalsze działania

Ustawa o zdrowiu publicznym, przyjęta przez Sejm w dniu 11 września 2015 r. czeka na podpis Pana Prezydenta i wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Natomiast Narodowy Program Zdrowia, po uzyskaniu wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów i zaopiniowaniu Oceny Skutków Regulacji przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zostanie skierowany do konsultacji i opinii publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych z 30-dniowym terminem zgłaszania uwag.

W ramach NPZ będą podejmowane dalsze działania profilaktyczne i edukacyjne adresowane do wszystkich grup społecznych i zawodowych, które mają wpływ na kształtowanie środowisk sprzyjających zdrowiu, co przyczyni się do dalszych pozytywnych zmian w zdrowiu publicznym.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry