Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Aktualności

---
  • Minister zdrowia przyznał odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
  • Minister zdrowia przyznał odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
  • Minister zdrowia przyznał odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
  • Minister zdrowia przyznał odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
  • Minister zdrowia przyznał odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
  • Minister zdrowia przyznał odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
  • Minister zdrowia przyznał odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

Ogłoszenie o ostatecznej decyzji w sprawie wyboru realizatorów programu oraz podziału środków finansowych zaplanowanych na przedmiotowe zadanie, z uwzględnieniem rozstrzygnięć wniesionych odwołań

---
czytaj więcej

Odpowiedniki dopuszczone do obrotu są tak samo skuteczne i bezpieczne jak leki innowacyjne.

---
czytaj więcej
powrót do góry