Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

23.04.2014

Ogłoszenie w sprawie potwierdzenia podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu zdrowotnego pn. Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016

---

Na podstawie § 9 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4. poz. 32) Ministerstwo Zdrowia informuje, że Komisja Konkursowa, po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez jednego z realizatorów do ogłoszenia z dnia 3 kwietnia 2014 r., podjęła decyzję o podtrzymaniu podziału środków finansowych opublikowanym na stronach Ministerstwa Zdrowia 3 kwietnia 2014 r.

Rozdysponowane środki pomiędzy realizatorów programu zdrowotnego pn. „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016″ na realizację programu zdrowotnego w 2014 r. przedstawiają się w następujący sposób:

Nazwa podmiotu

Kwota przyznana na okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 w zł

Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej KRIOBANK Białystok

1 716 000,00 zł

Centrum Medyczne „Macierzyństwo” Kraków

1 719 790,00 zł

Centrum Położniczo-Ginekologiczne BOCIAN

1 952 600,00 zł

Centrum Zdrowia Kielce sp. z o.o.

1 321 760,00 zł

Gameta Gdynia Centrum Zdrowia

1 694 950,00 zł

Gameta Szpital sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k Rzgów

2 312 500,00 zł

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Poznań

1 952 600,00 zł

GMW-Embrio Sp. z o.o. Opole

1 204 000,00 zł

GynCentrum Clinic Sp. z o.o. Katowice

1 231 640,00 zł

INVICTA Sp. z o.o. Gdańsk

1 677 620,00 zł

InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa Gdynia

946 260,00 zł

InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa Wrocław

2 005 170,00 zł

Invimed-T sp. z o.o. Warszawa

1 997 660,00 zł

NOVOMEDICA Sp. z o.o. Mysłowice

1 502 000,00 zł

NZOZ Centrum Medyczne Bydgoszcz

1 757 340,00 zł

NZOZ Salve Medica Łódź

1 441 920,00 zł

NZOZ” AB OVO ” Centrum Zdrowia Rodziny Sp. z o. o. Lublin

360 480,00 zł

OVUM Rozrodczość i Andrologia Sp. z o o. Lublin

781 870,00 zł

Jarosław Janeczko Parens Centrum Leczenia Niepłodności Kraków

1 740 000,00 zł

PARENS Sp. z o.o. Rzeszów

707 300,00 zł

Provita Sp. z o.o. Katowice

1 882 500,00 zł

Przychodnia Lekarska nOvum Warszawa

2 147 860,00 zł

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusz Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

997 740,00 zł

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

1 377 663,00 zł

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

1 772 360,00 zł

VitroLive Sp. z o.o. Szczecin

1 793 340,00 zł

Wysokość rozdysponowanych środków wynosi 39 994 923,00 zł na okres realizacji Programu od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. Stanowią one wysokość kwot zawartych w umowach na realizację Programu w tym okresie.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry