Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

20.12.2016

Nowe mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób

---

Do końca roku opublikujemy mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób. Zostały one wyodrębnione na podstawie międzynarodowej klasyfikacji rozpoznań ICD-10. Aby móc szczegółowo przeanalizować te choroby, podzieliliśmy je na dwa moduły (Moduł A i Moduł B) – po 15 grup chorób.

Do końca 2016 roku dla każdego województwa powstaną mapy w zakresie:

  • lecznictwa zamkniętego (lecznictwo szpitalne, rehabilitacja, opieka hospicyjno-paliatywna) – dla 30 wyróżnionych grup chorób (Moduł A+B),
  • ambulatoryjnej opieki specjalistyczne (AOS) – dla 15 grup chorób (Moduł A),
  • podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – dla 15 grup chorób (Moduł A).

Do końca 2017 roku uzupełnimy mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie AOS i POZ o kolejnych 15 grup chorób (Moduł B).

Docelowo powstanie 16 map potrzeb zdrowotnych – po jednej dla każdego województwa. Obejmą one 30 grup chorób we wszystkich trzech zakresach: lecznictwa zamkniętego, AOS i POZ. Mapy te będą kontynuacją i uzupełnieniem:

  • map onkologicznych (z zakresu guzów litych) i tzw. map kardiologicznych (z zakresu chorób serca) – opublikowanych w grudniu 2015 r.,
  • map szpitalnych – opublikowanych w kwietniu 2016 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry