Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

23.12.2015

Nowa lista leków refundowanych (na dzień 1 stycznia)

---

W wyniku zakończenia trwających w resorcie prac konsultacyjnych, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 18 grudnia 2015 r., informuję, że w porównaniu do projektu w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r. zaszły zmiany przedstawione poniżej.

W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

  1. Do obwieszczenia dodano lek zawierający budesonid, w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu (1 kod EAN), który nie znalazł się w projekcie obwieszczenia z dnia 18 grudnia 2015 r. Lek dostępny będzie z odpłatnością ryczałtową we wskazaniu Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające.

Pozostałe zmiany w treści obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r. mają charakter redakcyjny.

Czytaj więcej na temat projektu obwieszczenia refundacyjnego w komunikacie z 18 grudnia 2015 r.

Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry