Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

25.02.2016

Nowa lista leków refundowanych (na dzień 1 marca)

---

W wyniku zakończenia trwających w resorcie prac konsultacyjnych, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 22 lutego 2016 r., informuję, że:

  • przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 22 lutego 2016 r.,
  • wyjaśniono wątpliwości związane z okresem obowiązywania decyzji,
  • sprawdzono limity finansowania w grupach limitowych.

Zmiany w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2016 r. mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze.

Czytaj więcej na temat projektu obwieszczenia refundacyjnego w komunikacie z 22 lutego 2016 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2016 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry