Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

20.02.2015

Nowa lista leków refundowanych (na dzień 1 marca 2015 r.)

---

W wyniku zakończenia trwających w resorcie prac konsultacyjnych, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 13 lutego 2015 r., informuję, że w porównaniu do projektu z 13 lutego 2015 r., w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2015 r. zaszły zmiany przedstawione poniżej.

Minister zdrowia objął refundacją lek zwierający paricalcitolum (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10 N 25.8). Objęcie refundacją parykalcytolu poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów wymagających leczenia obniżającego poziom parathormonu (aktualnie w ww. wskazaniu finansowany jest lek zawierający cynakalcet w ramach programu lekowego Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10 N 25.8).

Czytaj więcej na temat projektu obwieszczenia refundacyjnego w komunikacie z 13 lutego 2015 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2015 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry