Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

23.04.2015

Nowa lista leków refundowanych (na dzień 1 maja 2015 r.)

---

Informujemy, że w wyniku konsultacji w projekcie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2015 r., który został opublikowany 20 kwietnia 2015 r., nie zaszły żadne zmiany.

Czytaj więcej na temat projektu obwieszczenia refundacyjnego w komunikacie z 20 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2015 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry