Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

28.12.2016

Nowa lista leków refundowanych (na 1 stycznia 2017)

---

Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 22 grudnia 2016 roku. W trakcie prac:

– przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 22 grudnia 2016 r.,

– sprawdzono limity finansowania w grupach limitowych.

Zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r., w stosunku do projektu obwieszczenia, mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze.

Czytaj więcej na temat projektu obwieszczenia w komunikacie z 22 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2017 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry