Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

26.04.2017

Nowa lista leków refundowanych (na 1 maja 2017 r.)

---

Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 24 kwietnia 2017 roku. W trakcie prac:

  • przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 24 kwietnia 2017 r.,
  • sprawdzono limity finansowania w grupach limitowych.

Do obwieszczenia obowiązującego od 1 maja 2017 r., w stosunku do projektu opublikowanego 24 kwietnia 2017 r., wprowadzono następujące zmiany:

  • rozszerzono opcje terapeutyczne w leczeniu choroby Parkinsona, dodając produkt leczniczy z substancją złożoną zawierającą lewodopę  i karbidopę
    w programie lekowym: LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA (ICD-10 G.20);
  • ponadto dodano następujące odpowiedniki leków już refundowanych z substancjami czynnymi:

– pemetreksedum – dwa kody EAN w programie lekowym oraz chemioterapii;

  • przywrócono lek zawierający substancję leczniczą karboplatynę (5 kodów EAN) w ramach chemioterapii.

Po ponownym przeliczeniu limitów, w grupie limitowej 214.4 zmianie uległa podstawa limitu.

Pozostałe zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r., w stosunku do projektu obwieszczenia, mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.51 )

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry