Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

15.09.2015

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozporządzenia „sklepikowego”

---

W związku z licznymi zapytaniami do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach publikujemy najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy jest okres przejściowy dla ajentów sklepików i szkolnych stołówek na dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach?.
  Odpowiedź:
  Rozporządzenie, do którego wydania został zobligowany Minister Zdrowia weszło w życie, podobnie jak ustawa, dnia 1 września 2015 r., ustawodawca nie przewidział bowiem okresu przejściowego zarówno w przypadku samej ustawy, jak i rozporządzenia. Kwestie te leżą poza zakresem kompetencji Ministra Zdrowia.
 2. Gdzie można znaleźć przedmiotowe rozporządzenie?
  Odpowiedź:
  Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1256/1
 3. Jakich placówek dotyczy ww. rozporządzenie?
  Odpowiedź:
  Rozporządzenie dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także placówek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 3,5 i 7 z ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572, z późn. zm.) tj.:
  1. szkół:
   1. podstawowych, w tym: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowych i mistrzostwa sportowego,
   2. gimnazjów, w tym: specjalnych, integracyjnych, dwujęzycznych, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
   3. ponadgimnazjalnych, w tym: specjalnych, integracyjnych, dwujęzycznych, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
   4. artystycznych;
  2. placówek oświatowo-wychowawczych, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
  3. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 4. Jaka jest wysokość kary za nieprzestrzeganie ww. aktu prawnego?
  Odpowiedź:
  Osoby nie stosujące się do rozporządzenia podlegają karze pieniężnej w wysokości do 5000zł, nie mniej niż 1000zł.
 5. Kto jest odpowiedzialny za kontrolę?
  Odpowiedź
  : Kontrole przeprowadza inspekcja sanitarna.
 6. Czy kanapki i tosty mogą być podawane na ciepło?
  Odpowiedź
  : Kanapki i tosty mogą być podawane na ciepło, jeżeli produkty wykorzystane do ich przygotowania spełniają wymogi rozporządzenia.
 7. Czy można sprzedawać napoje?
  Odpowiedź:
  Płyny dopuszczone do sprzedaży to: soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, woda mineralna nisko i średniozmineralizowana, woda źródlana, woda stołowa, a także herbata, napary owocowe oraz kawa zbożowa.
 8. Czy dozwolone jest słodzenie stewią i ksylitolem?
  Odpowiedź
  : Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem nie możemy używać substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 tj.:
  • E 420 Sorbitole
  • E 421 Mannitol
  • E 950 Acesulfam K
  • E 951 Aspartam
  • E 952 Cyklaminiany
  • E 953 Izomalt
  • E 954 Sacharyny
  • E 955 Sukraloza
  • E 957 Taumatyna
  • E 959 Neohesperydyna DC
  • E 960 Glikozydy stewiolowe
  • E 961 Neotam
  • E 962 Sól aspartamu i acesulfamu
  • E 964 Syrop poliglucitolowy
  • E 965 Maltitole
  • E 966 Laktitol
  • E 967 Ksylitol
  • E 968 Erytrytol
  • E 969 Adwantam
 9. Czy można sprzedawać kanapki z białych kajzerek?
  Odpowiedź:
  Nie mogą być sprzedawane kanapki z „białych” kajzerek. W myśl rozporządzenia kanapki mogą być przygotowywane z pieczywa razowego lub pełnoziarnistego: żytniego, pszennego, mieszanego lub pieczywa bezglutenowego
 10. Czy można sprzedawać kawę naturalną w automatach?
  Odpowiedź:
  W automatach może być sprzedawana:
  1. herbata, w tym z: owocami, mlekiem lub napojami zastępującymi mleko, czyli napojem: sojowym, ryżowym, owsianym, kukurydzianym, gryczanym, orzechowym lub migdałowym,
  2. napary owocowe z naturalnym aromatem, w tym z owocami,
  3. kawa zbożowa, w tym z: mlekiem lub napojami zastępującymi mleko, czyli napojem: sojowym, ryżowym, owsianym, kukurydzianym, gryczanym, orzechowym lub migdałowym.
   Należy pamiętać, że ww. napoje można dosłodzić wyłącznie naturalnym miodem pszczelim.
 11. Czy można słodzić kompot?
  Odpowiedź:
  Zgodnie z wymogami zawartymi w przedmiotowym rozporządzeniu – kompot owocowy bez dodatku cukrów i substancji słodzących.
 12. Czy można używać małych ilości soli?
  Odpowiedź:
  W grupach produktów żywnościowych wymienionych w rozporządzeniu, dla których zdefiniowano kryterium „bez dodatku soli” – dosalanie jest zabronione. Nie rekomenduje się dosalania potraw (po procesie przygotowania posiłku), z uwagi na obecność sodu w naturalnych, nieprzetworzonych produktach.

  W procesie przygotowywania posiłków (wszystkich) rekomendowane jest używanie soli sodowo-potasowej. W żywieniu zbiorowym należy uwzględnić, że dzienne spożycie soli powinno wynosić nie więcej niż 5 g. Do przygotowywania posiłków i w procesie po przygotowaniu dozwolone jest używanie ziół lub przypraw świeżych lub suszonych bez dodatku soli.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry