Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

14.07.2015

Ministerstwo Zdrowia jest zaangażowane w walkę z dopalaczami

---

W związku z zagrożeniem, jakie niesie ze sobą stosowanie dopalaczy, minister zdrowia Marian Zembala podczas wizyty w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (2 lipca 2015 r., spotkanie z cyklu „Polaków zdrowia portret własny 2015 r.”) – obok wystąpień dotyczących szeroko rozumianej opieki nad kobietą ciężarną i dzieckiem – zainicjował dyskusję dotyczącą tego problemu.

Dyskusja na temat dopalaczy – merytoryczna i szeroko zakrojona – odbyła się dzień po wejściu w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875), która umożliwia skuteczniejszą walkę z dopalaczami i ogranicza dostęp do tych substancji. Eksperci, samorządowcy, harcerze i przedstawiciele środowiska akademickiego poruszyli kwestie walki z dopalaczami oraz konsekwencji ich stosowania. Uczestnicy podkreślali, że dopalacze to silne narkotyki syntetyczne, o wiele silniejsze od marihuany i zagrażające życiu.

Podczas tego spotkania minister zdrowia przedstawił zebranym założenia inicjatywy STOP DOPALACZOM, która została przyjęta jako niezbędny element walki z tymi substancjami.

Problem dopalaczy stał się bardzo poważny – szczególnie w ostatnich dniach. Jednak Ministerstwo Zdrowia wraz z Policją, Inspekcją Sanitarną, Służbą Celną i Strażą Graniczną już od dawna sukcesywnie pracują nad jego rozwiązaniem. Jest to jeden z priorytetów resortu zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry