Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

16.10.2015

Minister Marian Zembala w Katowicach

---

16 października w Katowicach odbyła się kolejna debata z cyklu „Polaków zdrowia portret własny 2015″. Wzięli w niej udział m.in. minister zdrowia Marian Zembala, prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk, wojewoda śląski Piotr Litwa i marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz przedstawiciele świata medycyny.

Ortopedia i okulistyka

Podczas spotkania szeroko omówiono wiele zagadnień związanych z czasem oczekiwania i dostępnością świadczeń w ortopedii i okulistyce w województwie śląskim. Dr hab. n med. Bogdan Koczy, dyrektor Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich pełniący funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w województwie śląskim odniósł się do kwestii kolejek pacjentów oczekujących na endoprotezoplastykę stawu biodrowego i kolanowego w regionie. O konieczności uwzględnienia problemów okulistycznych na liście priorytetów zdrowotnych mówiła konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki prof. Wanda Romaniuk.

Pakiet onkologiczny

Mówiono także o postępach w leczeniu raka piersi i roli Breast Cancer Units. Dr n med. Michał Jarząb, kierownik Breast Unit w Centrum Onkologii w Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach podkreślał znaczenie jednego z istotnych elementów pakietu onkologicznego – wymóg dotyczący wyznaczonych terminów: „dużo czasu spędziliśmy nad tym, jak skrócić czas oczekiwania pacjenta na leczenie. W tej chwili zarówno koncepcyjnie, jak i w praktyce jesteśmy w stanie doprowadzić pacjenta od rozpoczęcia diagnostyki do leczenia nawet w 40 dni”.

Rehabilitacja

Dyskutowano również o kwestiach związanych z rehabilitacją – o jej znaczeniu w procesie leczenia mówili m.in. dr n. med. Zbigniew Eysymontt, dyrektor Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji, przewodniczący Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz dr n. med. Krystian Oleszczyk, dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty”, który przedstawił szersze spojrzenie na współczesne wyzwania tej dziedziny medycyny.

Geriatria

O śląskiej geriatrii mówił konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii dr n. med. Jarosław Derejczyk. Podczas wystąpienia powiedział, że celem medycyny geriatrycznej jest zachowanie maksymalnej sprawności i samodzielności pacjentów oraz zapobieganie zbędnej hospitalizacji. Podkreślił, że terapią, która jest potrzebna starzejącemu się społeczeństwu, jest przede wszystkim ruch. Podczas wystąpienia krótko opisał dotychczasowy rozwój tej dziedziny medycyny w Polsce. Wśród obiecujących kierunków tego rozwoju wskazał telekonsultacje.

Fundusze europejskie

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zaprezentowali harmonogram działań dotyczący wykorzystania 12 mld zł dotacji z Unii Europejskiej na ochronę zdrowia. Minister zdrowia podkreślił, że w nowej perspektywie finansowej, w porównaniu z poprzednią, kwota jest kilkakrotnie wyższa i wynosi prawie 12 mld zł. „Takich dotacji na służbę zdrowia dotychczas nie było” – powiedział prof. Zembala.

Podsumowując debatę, minister podziękował wszystkim prelegentom oraz uczestnikom spotkania za ich udział. Spotkanie zakończyło się konferencją prasową.

Harmonogram spotkania jest dostępny w artykule „Polaków Zdrowia Portret Własny 2015″ – trzynasta wizyta ministra Mariana Zembali

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry