Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

11.09.2015

Minister Marian Zembala odwiedził Gorzów Wielkopolski

---

Dziesiąta debata z cyklu „Polaków zdrowia portret własny 2015″ miała miejsce w Gorzowie Wielkopolskim w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim. Spotkanie rozpoczęło się dyskusją dotyczącą diagnozy systemu oraz kierunków rozwoju ochrony zdrowia w województwie lubuskim. Minister podziękował za kompleksową analizę dla regionu. Zaznaczył, że resort zdrowia pracuje nad mapami potrzeb zdrowotnych dotyczącymi kardiologii i onkologii, natomiast zakończenie prac nad materiałem planowane jest do połowy 2016 roku.

Ważnym tematem poruszonym podczas debaty była kwestia mechanizmu oddłużania gorzowskiego szpitala poprzez przekształcenie go w spółkę. Minister zaznaczył, że „dzisiaj jest to szpital, który nie tylko jest na prostej, ale – obok szpitala w Zielonej Górze ­- jest filarem nowoczesnej medycyny”. Podkreślono także dużą rolę umiejętnego gospodarowania środkami z Unii Europejskiej, które są skutecznie wykorzystywane w leczeniu pacjentów i przyczyniają się do poprawy dostępności i jakości leczenia w szpitalu.

W kolejnych częściach spotkania dyskutowano o pediatrii w szpitalach powiatowych, wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej, a także medycynie rodzinnej – przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie podkreślili znaczenie reprezentowanej przez nich organizacji.

Spotkanie zakończyło się odnowieniem „Partnerstwa dla transplantacji w województwie lubuskim”. Dokument, który zakłada zintensyfikowanie działań na rzecz transplantologii, został podpisany przez ministra zdrowia – prof. Mariana Zembalę, wojewodę lubuskiego – Katarzynę Osos, marszałek województwa lubuskiego – Elżbietę Polak, prezesa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Ryszarda Hatałę oraz sygnatariuszy porozumienia. Minister podkreślił, że „istotą porozumienia jest silne „tak”, silne „za”, aby rozwijać program donacji. (…) Jeżeli nie będzie rozwoju w programie donacji, uratujemy mniej osób i poniesiemy porażkę jako lekarze, ale także jako społeczeństwo.”

Harmonogram spotkania jest dostępny w artykule „Polaków Zdrowia Portret Własny 2015″ – dwie wizyty ministra Mariana Zembali

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry