Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

03.12.2015

Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił plan działań resortu

---

Na dzisiejszej konferencji prasowej minister Konstanty Radziwiłł przedstawił plany najważniejszych zmian, które będą wprowadzane, aby poprawić sytuację w służbie zdrowia. Omówił zarówno działania, które już się rozpoczęły, jak i te, które będą podjęte wkrótce.

Problemy do rozwiązania

Minister podkreślił, że sytuacja, którą zastał, obejmując resort zdrowia, nie pozwala od razu skupić się wyłącznie na działaniach strategicznych i przyszłościowych. Jako sprawy wymagające pilnych działań wymienił informatyzację służby zdrowia, tworzenie map potrzeb zdrowotnych oraz kwestie związane z podwyżkami dla pielęgniarek – przy czym potwierdził, że zobowiązanie poprzedniego rządu zostanie zrealizowane.

Priorytety

Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił i omówił również kierunki działań resortu. Wśród priorytetów znalazły się:

  • bezpłatne leki dla osób od 75. roku życia – prace nad projektem są zaawansowane;
  • aneksowanie umów – umowy z NFZ zostaną przedłużone maksymalnie do 30 czerwca 2017 r.;
  • odwrócenie komercjalizacji – ustawa o działalności leczniczej zostanie znowelizowana;
  • przywrócenie stażu podyplomowego lekarzy i zwiększenie liczby miejsc na studiach w języku polskim;
  • zdrowie publiczne – m.in. profilaktyka zdrowotna, promocja zdrowia, Narodowy Program Zdrowia, dyrektywa tytoniowa;
  • pakiet onkologiczny – m.in. ograniczenie biurokracji (karta DILO), planowane zniesienie limitów w leczeniu onkologicznym.

Działania długofalowe

Wśród najważniejszych działań długofalowych, które zapewnią pozytywną ewolucję w służbie zdrowia, minister wymienił:

  • finansowanie budżetowe i likwidacja NFZ – obecnie trwają prace analityczne, zaplanowano konsultacje z ekspertami;
  • wzmocnienie pozycji lekarza rodzinnego – w planach jest przygotowanie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej;
  • reformę ratownictwa medycznego – m.in. stworzenie zintegrowanego, publicznego systemu powiadamiania ratunkowego;
  • zmiany w obszarze badań klinicznych – w drodze ustawy;

Współpraca i dialog

Minister zapewnił, że będzie realizował swoje plany w porozumieniu z organizacjami pacjentów. „Chciałabym, żeby przynajmniej to, co można – a w szczególności to co jest strategią – było realizowane w dialogu społecznym.” – powiedział.

Podkreślał także, że liczy na dobrą współpracę z mediami i zaangażowanie środowiska dziennikarskiego w działania promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną: „w ramach społecznej odpowiedzialności mediów bardzo gorąco apeluję do Państwa o wsparcie”.

W plikach do pobrania znajduje się prezentacja z konferencji.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry