Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

04.07.2014

Mapy potrzeb zdrowotnych – nowy projekt w Programie Kapitał Ludzki

---

Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych” to nowy projekt resortu zdrowia. Wesprze on decyzje zarządcze dotyczące chorób kardiologicznych i onkologicznych.

Decyzję o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia podjęło Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. Zostanie on zrealizowany dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie skierowany do przedstawicieli kadry zarządzającej szpitali i dysponentów środków publicznych. Jego realizacją zajmie się Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia.

Projekt zakłada m.in.:

  • utworzenie i wdrożenie systemu e-learningowego;
  • warsztaty w zakresie opracowania modelu prognostycznego w obszarze optymalizacji kontraktowania usług medycznych i planowania inwestycyjnego;
  • opracowanie modelu prognostycznego w obszarze wybranych grup chorób;
  • szkolenia na temat wykorzystania modeli prognostycznych oraz map potrzeb zdrowotnych w zarządzaniu (przeszkolonych zostanie ok. 1580 osób).

Dzięki opracowaniu narzędzi prognostycznych poprawią się jakość zarządzania zasobami ochrony zdrowia, planowanie świadczeń na poziomie centralnym i regionalnym oraz dostosowanie ich do potrzeb świadczeniobiorców.

Realizacja projektu spełni oczekiwania Komisji Europejskiej dotyczące warunków wsparcia sektora ochrony zdrowia ze środków unijnych w latach 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie zakończy się w czerwcu 2015 r. Jego całkowita wartość wynosi 5 mln zł.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry