Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

01.12.2016

Leki na przeziębienie nadal będą dostępne bez recepty

---

W nawiązaniu do artykułu pt. „Leki na katar od stycznia na receptę”, który został opublikowany dzisiaj w dzienniku „Rzeczpospolita”, wyjaśniamy, że  zawiera on nieprawdziwe informacje i wprowadza pacjentów w błąd.

Leki na przeziębienie, które zawierają pseudoefedrynę, kodeinę i dekstrometorfan, nadal będą dostępne bez recepty.

Ponadto:

 • projekt rozporządzenia nie zakłada, że duże opakowania leków z pseudoefedryną znikną z aptek. Wielkość opakowania zależy od decyzji podmiotu odpowiedzialnego;
 • wprowadzenie nowych przepisów w ustawie – Prawo farmaceutyczne nie wydłuży kolejek do lekarzy.

Co się zmieni

Od 1 stycznia 2017 r. pacjenci jednorazowo będą mogli kupić lek, który będzie zawierał określoną ilość pseudoefedryny, kodeiny lub dekstrometorfanu. Projekt rozporządzenia przewiduje następujący maksymalny poziom tych substancji w lekach:

 • pseudoefedryna – 720 mg,
 • kodeina – 150 mg,
 • dekstrometorfan – 360 mg.

Wskazane dawki są wystarczające, aby terapia była skuteczna i bezpieczna. Proponowana zmiana nie przysporzy żadnych problemów pacjentom, którzy zaopatrują się w te leki, aby leczyć infekcje górnych dróg oddechowych.

Dlaczego wprowadzamy zmiany

Na rynku występuje zjawisko zaopatrywania się w leki, które zawierają pseudoefedrynę, w ilościach hurtowych. Następnie są one pozamedycznie wykorzystywane jako prekursory lub substancje psychoaktywne. Nowelizacja ustawy ma przeciwdziałać temu procederowi.

Takie same limity zastosowano m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach i ostatnio w Niemczech. Raporty z Wielkiej Brytanii, które miały na celu monitorowanie wprowadzonych ograniczeń, wykazały ich wysoką skuteczność.

Co robimy, aby skrócić kolejki

Aby poprawić jakość opieki medycznej w Polsce – między innymi skrócić kolejki – pracujemy nad kompleksową reformą systemu. Prace te rozpoczęliśmy pod koniec 2015 r. Z roku na rok budżet polskiej ochrony zdrowia rośnie. Reforma zakłada sukcesywny wzrost nakładów publicznych na zdrowie. Do 2025 roku mają one osiągnąć 6% PKB. Jednak aby nie zmarnować środków przeznaczanych na ochronę zdrowia, trzeba usprawnić system.

Czytaj więcej o reformie zdrowia

Celem przygotowywanej reformy jest usprawnienie systemu, a tym samym skrócenie kolejek.

Zmiany są wdrażane stopniowo, tak aby zagwarantować pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a lecznicom – niezakłócone funkcjonowanie.

Poniżej przedstawiamy informacje o tym, co już zrobiliśmy, żeby poprawić sytuację w ochotnie zdrowia w Polsce.

 • Zwiększyliśmy liczbę miejsc na studiach lekarskich o 912 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim o 602).
 • Rozpoczęliśmy działania związane z wzmocnieniem systemu wynagradzania pracowników medycznych (podwyżki dla pielęgniarek 4×400 oraz projekt ustawy
  o minimalnych wynagrodzeniach).
 • Poprawiliśmy dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (pacjenci nie będą ponosić kosztów świadczeń POZ nawet, jeśli będzie problem z potwierdzeniem ich prawa do tych świadczeń).
 • Porządkujemy wyceny w koszyku świadczeń gwarantowanych (np. kardiologia) – nowe taryfy w kardiologii powstały na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców. Część środków przenieśliśmy z przeszacowanej kardiologii inwazyjnej do zaniedbanej kardiologii zachowawczej i pediatrii. Dzięki temu wyrównają się duże dysproporcje w tych obszarach.
 • Przygotowaliśmy program kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale serca.
 • Przygotowujemy analogiczny program opieki kompleksowej nad pacjentami poddawanymi endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
 • Opieka koordynowana (NFZ na podstawie umowy z MZ i razem z Bankiem Światowym realizuje projekt pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”. Cel: wprowadzenie standardów organizacyjnych i medycznych, a także modelu finansowania świadczeń, które doprowadzą do koordynacji poszczególnych etapów diagnostyki, terapii i rehabilitacji (opracowanie trzech modeli opieki koordynowanej).
 • Opublikowaliśmy mapy potrzeb zdrowotnych – mapy wskazują, gdzie powinien być skierowany strumień inwestycji i jak powinna wyglądać struktura szpitalnictwa w Polsce. Wskażą priorytety w kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. Świadczenia zdrowotne będą zabezpieczone zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
 • Usprawniamy pakiet onkologiczny (chcemy uprościć kartę DILO, zmniejszyć sprawozdawczość, umożliwić wystawianie karty DILO lekarzom AOS w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego).
 • Minister powołał zespół roboczy ds. przeanalizowania, rozpoznania oraz zaproponowania odpowiednich rozwiązań w zakresie wyceny lub zmiany zasad realizacji rozliczeń i finansowania świadczeń.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry