Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

30.06.2014

Komunikat w sprawie zwiększenia dopłaty pacjentów do leków wspomagających chemioterapię

---

Wzrost dopłaty do leków wspomagających chemioterapię (m.in. Lonquex; 6 mg/0,6 ml oraz Neulasta; 6 mg/0,6 ml), który zostanie wprowadzony od 1 lipca 2014 r., ma charakter przejściowy – do 1 września 2014 r.

Zgodnie z ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. nr 122, poz. 696 z późn. zm.) aby można było podjąć działania związane z refundacją leków, w tym z obniżeniem ich ceny, podmioty odpowiedzialne muszą złożyć odpowiednie wnioski, a decyzje wydane na ich podstawie muszą stać się ostateczne.

Pacjenci, którzy wymagają leczenia czynnikami stymulującymi wzrost granulocytów, mogą bezpłatnie otrzymać leki w ramach katalogu chemioterapii. W tym przypadku, o ile nie wskazuje na to stan chorego, nie ma konieczności hospitalizacji pacjenta – chorzy mogą przyjmować lek w domu.

Koszt leków wspomagających chemioterapię wzrósł z przyczyn niezależnych od Ministerstwa Zdrowia. Powodem jestzmiana podstawy limitu finansowania w grupie limitowej Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – immunostymulujące – czynniki stymulujące wzrost granulocytów,co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość dopłat ponoszonych przez pacjentów w przypadku leków dostępnych na receptę w aptece.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry