Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

22.12.2017

Komunikat dotyczący umów na tzw. dyżury kontraktowe

---

W związku z wątpliwościami dotyczącymi odprowadzania przez podmioty lecznicze (szpitale) składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe za lekarzy pełniących dyżury na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz swojego pracodawcy (szpitala), informujemy że w przypadku lekarzy:

1. wykonujących praktykę na rzecz:

  • kilku szpitali (indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład) lub
  • pacjentów indywidualnych (praktyka gabinetowa lub w miejscu wezwania)

– zachodzi zbieg tytułów do ubezpieczeń, co oznacza, że „oskładkowana” jest tylko umowa o pracę;

2. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i oprócz tego pełniących dyżury na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej wyłącznie ze swoim pracodawcą – „oskładkowane” są obie umowy.

W związku z czym zawierając umowę, o której mowa w art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, aby odprowadzać ww. składki w sposób określony w pkt 1 albo w pkt 2, należy spełnić warunki określone w tych punktach.”.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry