Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

30.06.2014

Komunikat dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

---

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678), uprzejmie informuję, iż od tej daty zaczną obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do ww. rozporządzenia. Jednocześnie informuję, że procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.

Ponadto proszę przyjąć, iż przepisy przejściowe rozporządzenia wprowadzają rozwiązania umożliwiające zachowanie ważności zleceń potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują swoją ważność:

– w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie – do 31 grudnia 2014 r.,

– w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie – do 31 lipca 2014 r.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale nie potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność.

Z upoważnienia ministra zdrowia
podsekretarz stanu
Igor Radziewicz-Winnicki

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry