Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

10.09.2014

2500 miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym

---

W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Zdrowia nowych programów specjalizacji (86 programów podstawowych i 280 wariantów) lekarze i lekarze dentyści, którzy zakwalifikują się na specjalizację w najbliższym postępowaniu, będą odbywać kształcenie w nowym systemie modułowym.

Podział miejsc rezydenckich został dokonany na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania w poszczególnych dziedzinach medycyny, ale również w konsekwencji już dokonanych zmian w systemie kształcenia lekarzy.

Odbywanie szkolenia w trybie rezydentury będzie możliwe nie tylko w podstawowych dziedzinach specjalizacji, ale również tych, które dotąd były dziedzinami szczegółowymi, takich jak:

 1. Alergologia;
 2. Angiologia;
 3. Balneologia i medycyna fizykalna;
 4. Chirurgia naczyniowa;
 5. Chirurgia onkologiczna;
 6. Choroby płuc;
 7. Diabetologia;
 8. Endokrynologia;
 9. Farmakologia kliniczna;
 10. Gastroenterologia;
 11. Geriatria;
 12. Hematologia;
 13. Immunologia kliniczna;
 14. Kardiologia dziecięca;
 15. Medycyna paliatywna;
 16. Medycyna sportowa;
 17. Nefrologia;
 18. Neurologia dziecięca;
 19. Neuropatologia;
 20. Onkologia i hematologia dziecięca;
 21. Otorynolaryngologia dziecięca;
 22. Reumatologia;
 23. Toksykologia kliniczna.

Od jesieni tego roku po raz pierwszy rezydentury zostały również przyznane w nowych dziedzinach pediatrycznych, takich jak:

 1. choroby płuc dzieci;
 2. endokrynologia i diabetologia dziecięca;
 3. gastroenterologia dziecięca;
 4. nefrologia dziecięca;
 5. pediatria metaboliczna.

Po raz pierwszy możliwe stało się również szkolenie w trybie rezydenckim w dziedzinie geriatrii, gdzie przyznanych zostało 83 miejsc rezydenckich. Jest to jeden z elementów budowania kompleksowego systemu opieki medycznej nad osobami starszymi, obok między innymi już realizowanego programu szkoleń dla lekarzy innych specjalności oraz pielęgniarek w dziedzinie geriatrii, systematycznego wprowadzania co raz większej liczby leków na listę refundacyjną oraz w perspektywie utworzenia Narodowego Instytutu Geriatrii.

Lekarze zainteresowani odbywaniem rezydentury internistycznej, poza miejscami przyznanymi w tej konkretnej specjalizacji, będą mogli również skorzystać z możliwości szkolenia w trybie rezydenckim w innych dziedzinach medycyny, w których moduł podstawowy stanowią choroby wewnętrzne.

Przyznanie maksymalnej liczby miejsc rezydenckich w wybranych dziedzinach medycyny, w tym głównie priorytetowych, jest zachętą dla młodych lekarzy do kształcenia w specjalizacjach deficytowych. Wynika również z konieczności dostosowania systemu kształcenia lekarzy do wprowadzanych zmian w leczeniu onkologicznym oraz zmian mających na celu skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia medyczne.

Szczegółowe informacje na temat liczby miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry