Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

21.08.2015

„Polaków Zdrowia Portret Własny 2015″ – ósma wizyta ministra Mariana Zembali

---

Spotkanie w Gdańsku otworzyła debata poświęcona szpitalom klinicznym. Uczestnicy omówili sposób ich funkcjonowania – zarówno obszary, które zostały już usprawnione, jak i te, które wymagają dalszych zmian. Minister zdrowia podkreślił, że planowane jest zwiększenie finansowania szpitali klinicznych, ale pod pewnymi warunkami, wśród których wymienił m.in. utworzenie oddziału geriatrycznego oraz prowadzenie telekonsultacji dla POZ.

Po raz pierwszy w cyklu spotkań „Polaków Zdrowia Portret Własny 2015″ poruszono temat opieki paliatywnej i hospicjów, który został przedstawiony przez księdza Jana Kaczkowskiego, prezesa Puckiego Hospicjum Św. Ojca Pio. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na to, jak ważna jest dobra, uczciwa i ludzka komunikacja personelu medycznego z pacjentami oraz zapewnienie im godnej opieki. Wspomniano również o kwestiach finansowych dotyczących opieki hospicyjnej, zwłaszcza w kontekście zróżnicowania stawek kontraktowych w poszczególnych województwach.

Podczas dyskusji przedstawiono zagadnienia dotyczące zintegrowanej opieki medycznej, która stanowi skoordynowany sposób dostarczania świadczeń zdrowotnych i w razie potrzeb społecznych przez podmiot lub sieć podmiotów połączonych strukturalnie i informacyjnie. Dzięki takiej opiece zapewniona jest ciągłość opieki w zakresie: promocji zdrowia, prewencji, diagnostyki, terapii, rehabilitacji, opieki paliatywnej, włączone w tę opiekę są także instytucje pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

Debata odnosiła się również do roli i znaczenia polskiego przemysłu farmaceutycznego. Nie do przecenienia jest fakt inwestowania tych firm w nowe technologie, tworzenia miejsc pracy a także ich społeczne formy działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki, poprzez programy profilaktyki chorób układu krążenia takie jak „Ciśnienie na życie”, „Kardiologia – serce na nowo”, program dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc „Głęboki oddech”, czy program dotyczący zmian postaw wobec psychiatrii „Odnaleźć siebie”.

Podczas spotkania dyskutowano także o onkologii w nauczaniu akademickim, nowych technologiach w medycynie. Debatę zakończono wystąpieniami młodych naukowców. Dr inż. Dawid Nidzworski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego omówił swój projekt – czujnik do wykrywania wirusa grypy. Z kolei Rafał Rybacki przedstawił system Cyber-oko, służący do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce, który powstawał w latach 2008 – 2013. Projekt Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał tytuł „Najlepszego wynalazku” od Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 r.

Do tej pory w ramach cyklu debat Polaków zdrowia portret własny 2015, zainicjowanych przez ministra Mariana Zembalę spotkania odbyły się w: Zabrzu, Opolu, Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie.

Harmonogram spotkania jest dostępny w artykule „Polaków zdrowia portret własny 2015 r.” – ósma wizyta ministra Mariana Zembali

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry