Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

26.01.2015

1616 wykonanych przeszczepów w 2014 r.

---

Rozwój transplantologii od lat jest jednym z priorytetów ministra zdrowia. Od 2006 r. minister realizuje programy zdrowotne w zakresie transplantologii.

Główne cele Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” to m.in.:

  • zwiększenie liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców,
  • zwiększenie liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku,
  • rozwój publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi pępowinowej,
  • zwiększenie liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy,
   • budowa systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców,
   • poprawa infrastruktury i unowocześnienie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy,
   • wdrażanie nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku,
   • rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie działań Ministerstwa Zdrowia w 2014 r.

infografika dotycząca transplantologii

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry