Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

02.09.2016

Dotrzymujemy słowa – minister Konstanty Radziwiłł o wprowadzeniu bezpłatnych leków dla seniorów

---

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił najważniejsze informacje dotyczące wprowadzenia bezpłatnych leków dla seniorów, czyli tzw. leków 75+. Minister przypomniał, że wejście w życie projektu 75+  jest realizacją zapowiedzi wygłoszonej w exposé  przez premier Beatę Szydło oraz programu Prawa i Sprawiedliwości. „Po raz kolejny chcę powiedzieć: Dotrzymujemy słowa!” – podkreślił Konstanty Radziwiłł.

Serwis informacyjny projektu 75+

Minister zapewnił, że projekt został przygotowany bardzo dokładnie, a zasady działania są maksymalnie uproszczone i zrozumiałe. Najważniejsze informacje o lekach 75+ są stale dostępne dla pacjentów w specjalnym portalu  informacyjnym pod adresem 75plus.mz.gov.pl. W przychodniach są już także plakaty i ulotki dla pacjentów.

Co daje projekt 75+

Wprowadzenie bezpłatnych leków pozwoli rozwiązać problem seniorów, którzy – choć zmagają się często z kilkoma chorobami przewlekłymi – nie wykupowali dotąd recept, gdyż nie było ich na to stać. „Ten problem zniknie. Raz na zawsze z tym kończymy” – podkreślił minister.

Dla kogo bezpłatne leki

Minister przypomniał, że prawo do bezpłatnych leków ze specjalnej listy mają wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat – od dnia 75. urodzin. Recepty na te leki wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (nazywani też lekarzami pierwszego kontaktu), a także uprawnione pielęgniarki POZ.

Jakie leki znalazły się na liście

Na liście bezpłatnych leków umieszczono po kilka różnych leków zawierających te same substancje. „Chcieliśmy wyjść naprzeciw przyzwyczajeniom pacjentów po to, żeby starsze osoby nie były postawione wobec konieczności zmiany dotychczasowego leczenia” – wyjaśnił minister.

Finansowanie projektu 75+

W pierwszym pełnym roku realizacji projektu (czyli w 2017 r.) na sfinansowanie leków 75+ przeznaczonych zostanie  564,3 mln zł. „W ciągu kilku lat obowiązywania projektu dojdziemy do miliarda dwustu milionów złotych” – zapowiedział Konstanty Radziwiłł.  Środki przeznaczane na realizację rządowego projektu pochodzą z budżetu państwa i – jak zaznaczył  minister – nie uszczupla to funduszy, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Trwają prace nad rozszerzeniem listy

Obecnie na wykazie bezpłatnych leków dla seniorów (załącznik D. do obwieszczenia refundacyjnego) znajduje się 1129 leków, które zawierają 68 substancji czynnych. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzać ten wykaz i udostępniać seniorom kolejne leki bez dopłat. W tej sprawie są już prowadzone rozmowy z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego. „Jako Ministerstwo Zdrowia będziemy wkładać maksimum wysiłku, żeby negocjować odpowiednie możliwości umieszczenia tam większej liczby leków, ale także mam nadzieję, że przemysł farmaceutyczny wyjdzie nam na przeciw i wykaże zrozumienie wagi tego projektu” – powiedział minister.

Seniorzy zyskali lepszy dostęp do leków

Mówiąc o lekach dla seniorów, minister zaznaczył również, że obecnie „cały szereg innych leków, które są stosowane w chorobach przewlekłych u tych osób, jest dostępnych za symboliczną opłatą 3 zł 20 gr. Praktycznie rzecz biorąc (…) większość pacjentów będzie mogła być leczona bezpłatnie lub prawie bezpłatnie”.

Czytaj więcej o bezpłatnych lekach na oficjalnej stronie rządowego projektu, który zapewnił bezpłatny dostęp do leków osobom powyżej 75. roku życia.


Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry